Monthly Archive for June, 2007

03.Malandromeda en vivo

Mal29

Malandromeda estará el 29 de junio en las fiestas de San Pedro en Compostela.
Fiesta malandromica! musica electronica!noche esquizofrenica!
Disfrutar esta versión de “Supercan”
cantada en directo y por teléfono en el programade radio La Caraba (higherclub.org)
en febrero del 2007

03.Malandromeda alive

Mal29

Malandromeda will be the june 29thin the celebrations of San Pedro in Compostela.
Malandromic party! electronic music!
schyzophrenic night!Enjoy this version of “Supercan”
alive and singed by phone in the radio showLa Caraba (higherclub.org)
in february of 2007

03.Malandromeda en vivo

Mal29

Malandromeda estará o 29 de xuño nas festas de San Pedro en Compostela.

Festa malandromica! musica electronica! noite esquizofrenica!
Desfrutade esta versión de “Supercan”
cantada en directo e por teléfono no programade radio La Caraba (higherclub.org)
en febreiro do 2007

02.IronMon haciendo ruido

IronMonLogo

Inagurando la nueva seccion MP3…Iron Mon.
Rap para escuchar paseando en dias de tormenta. Seis raps y un skit.
Músicas por Hevi Maiden.
Gael y Juanito Broders meten raps.
Diseño por Eddíe Alvarez. Inédita (2006).
Chequear estes 2 exitos o descargar la maqueta entera en
MP3

02.IronMon making noise

IronMonLogo

Opening the new section MP3
…Iron Mon. Rap made to be listened while walking down those storm days.
Six raps and one skit. Produced by Hevi Maiden.
Featuring Gael and Juanito Broders.
Design by Eddie Alvarez. Unreleased. 2006
Check these 2 hits or download the whole demo at
MP3

02.IronMon facendo barullo

IronMonLogo

Pra abrires a nova seccion MP3
…Iron Mon. Rap pra escoitar paseando en dias de treboada.
Seis raps e un skit. Músicas por Hevi Maiden.
Gael e Juanito Broders meten raps. Deseño por Eddie Alvarez.
Inédita (2006). Chequeade estes 2 exitos ou descargade a maqueta enteira en
MP3