Tag Archive for 'follas novas follas vellas'

97.Still smells

como se meneeaa, <a href=see como se meneeeaaaa” />

New episode of this remix duel of Fluzo, pills called “Follas novas, viagra order follas vellas”.
This time they review the second track of the A side, “Cheiras Funky”.

Below each image is a play button, you know? tecnology things. You are in temazo.org
enjoy the wonders of the internet!

as congas son do mestre Willie Botello

Fluzo – Cheiras Funky (Hevi rmx) | Download

me paso el dia bailaaando, la coctelera agitaando!

Fluzo – Cheiras Funky (Javi rmx) | Download

97.Sigues oliendo

como se meneeaa, <a href=for sale como se meneeeaaaa” src=”http://www.temazo.org/wpUploads/2012/roaFluzeando.jpg” />

Nuevo episodio de este duelo remixístico de los Fluzo, here llamado “Follas novas, check follas vellas”.
Esta vez revisan el segundo tema de la cara A, “Cheiras Funky”.

Debajo de cada imagen va su respectivo play, cosas de la tecnología. Estáis en temazo.org,
disfruta de las maravillas de la internéte!

as congas son do mestre Willie Botello

Fluzo – Cheiras Funky (Hevi rmx) | Download

me paso el dia bailaaando, la coctelera agitaando!

Fluzo – Cheiras Funky (Javi rmx) | Download

97.Sigues cheirando!

como se meneeaa, <a href=sale como se meneeeaaaa” />

Novo episodio deste duelo remexistico dos Fluzo, chamado “Follas novas, follas vellas”.
Esta vez revisan o segundo tema da cara A, “Cheiras Funky”.

Debaixo de cada imaxe vai cadanseu play, cousas da tecnoloxí­a. Estás en temazo.org,
desfruta das marabillas da internete!

as congas son do mestre Willie Botello


Fluzo – Cheiras Funky (Hevi rmx) | Download

me paso el dia bailaaando, la coctelera agitaando!


Fluzo – Cheiras Funky (Javi rmx) | Download

89.Follas novas, follas vellas. ^__^ Fluzo reinterpreta a Fluzo.


Fluzo presenta un proyecto titulado “Follas novas, unhealthy follas vellas”, treatment
en el que sus dos integrantes, diagnosis Javi e Hevi, remezclan por separado
los 7 temas del primer trabajo del grupo.
En los próximos meses, iremos publicando cada una de sus versiones,
los Javi remixes y los Hevi remixes,
para que vayais disfrutando de este duelo de vaqueros por capí­tulos,
y plantearos preguntas como “que se echa primero, “¿el vino o la gaseosa?”

Además, si os sabe a poco, podeis ver a Fluzo en Vigo esta semana,
en un bolo con pinchada post-concierto.
-Venres 14 de Octubre, Vigo, Bar Fiesta de los maniquies, 22:30h.

Seguir para abajo, despues de cada imagen hay un play esperando!

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Javi rmx) | Download

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Hevi rmx) | Download

 

 

89.Follas novas, follas vellas. ^__^ Fluzo reinterprets Fluzo.


Fluzo presents a new project called “Follas novas, follas vellas”,
both members, Javi and Hevi, individually remix each song of the 7 tracks
from their first album.
In the next months, we will post each of their versions,
the Javi remixes and the Hevi remixes,
for you enjoy this cowboy duel by chapters,
and for ask to yourselfs questions as “which take first, wine or gaseosa?”

If this isn’t enough for you, come to see Fluzo in Vigo this week,
in a gig with dj session after concert.

-Friday 14 of October, Vigo, Fiesta de los maniquies Bar, 22:30h.

Go down and below each image there is a play waiting for!

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Javi rmx) | Download

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Hevi rmx) | Download

 

 

89.Follas novas, follas vellas. ^__^ Fluzo reinterpreta a Fluzo.


Fluzo presenta un proxecto titulado “Follas novas, for sale follas vellas”, price
no que os dous integrantes, ambulance Javi e Hevi, remisturan por separado
os 7 temas do primeiro traballo do grupo.
Nos vindeiros meses, iremos publicando cadansúa versión,
os Javi Remexos e os Hevi Remexos,
pra que vaiades desfrutando deste duelo de vaqueiros por capítulos,
e plantexarvos preguntas coma “que se bota diante, o viño ou a gaseosa??”

Amáis, se vos sabe a pouco, podedes ver a Fluzo en Vigo esta semana,
nun bolo con pinchada post-concerto.
-Venres 14 de Outubro, Vigo, Bar Fiesta de los maniquies, 22:30h.

Seguide pra baixo, despois de cada imaxe hay un play agardando!

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Javi rmx) | Download

mundo verde

Fluzo – Mundo Verde (Hevi rmx) | Download