Tag Archive for 'macarena'

81.Unha versión da Macarena??

aa-ahh

Presentámosvos o tema que fixo Fluzo pra o recompilatorio
“Macarena: Versiones Domésticas desde el Procomún”, cure
unha proposta da xente do festival Zemos98 de Sevilla, cialis
onde participaron os Fluzo na edición deste ano.
Podedes descarga-lo disco enteiro neste link.

Máis concertos dos teMazos:
-22 Abril, Malandrómeda en Vigo no Bar Alma
-28 Abril, Malandrómeda en Barcelona no Moog
-29 Abril, Juanito Broders+A Tribu en Santiago na Sala Nasa
-4 Maio:
__Fluzo en Barcelona no Moog
__Furnier en Santigo no Avante
-5 Maio, Fluzo en Igualada no Hot Blues
-6 Maio, Fluzo en Cerdanyola no Circus

81.A Macarena’s cover??

aa-ahh

Introducing the song that Fluzo mades for compilation
“Macarena: Versiones Domésticas desde el Procomún”,
a proposal from the people of Zemos98‘s festival in Seville,
where Fluzo participated in this year edition.
You can download the entire album at this link.

More concerts of teMazos:
-April 22th, Malandrómeda in Vigo in Alma Bar
-April 28th, Malandrómeda in Barcelona in Moog
-April29th, Juanito Broders + A Tribe in Santiago na Sala Nasa
-May 4th:
__Fluzo in Barcelona in Moog
__Furnier in Santiago in Avante
-May 5th, Fluzo in Igualada in Hot Blues
-May 6th, Fluzo in Cerdanyola in the Circus

81.¿Una versión de la Macarena?

aa-ahh

Os presentamos el tema que hizo Fluzo para el recompilatorio
“Macarena: Versiones Domésticas desde el Procomún”, salve
una propuesta de la gente del festival Zemos98 de Sevilla,
donde participaron los Fluzo en la edición de este año.
Podeis descargar el disco entero en este link.

Más conciertos de los teMazos:
-22 Abril, Malandrómeda en Vigo en el Bar Alma
-28 Abril, Malandrómeda en Barcelona en el Moog
-29 Abril, Juanito Broders+A Tribu en Santiago na Sala Nasa
-4 Mayo:
__Fluzo en Barcelona en el Moog
__Furnier en Santiago en el Avante
-5 Mayo, Fluzo en Igualada en el Hot Blues
-6 Mayo, Fluzo en Cerdanyola en el Circus